UOCx - Xtended Studies

Curs d´accés a la universitat per majors de 25 anys

UOCx - Xtended Studies
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Online
 • Precio:
  Consulta nuestras ayudas económicas
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  Se imparte Online
 • Idioma:
  El Curso se imparte en Catalán

Presentación

Amb la intenció d´afavorir l´accés a la UOC de les persones més grans de 25 anys, la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, amb el suport de la Fundació Enciclopèdia Catalana, ha impulsat el curs de preparació per a accedir tant als diferents estudis d´aquesta universitat, com de la resta d´universitats de Catalunya.

La finalitat bàsica d´aquesta oferta de formació és que les persones que segueixen el programa assoleixin uns coneixements que els permetin superar les proves d´accés i posteriorment integrar-se amb èxit en la comunitat universitària.

Requisitos

a) Tenir 25 anys abans de l´1 d´octubre de l´any natural en què es realitza la prova d´accés.
b) No haver aprovat el Batxillerat LOGSE o assimilats (COU).
c) No haver aprovat la Formació Professional de 2n grau, Modul Profesional 3, Cicle Formatiu de Grau Superior o asimilats, en el cas de graus; en el cas de diplomatures i llicenciatures ha de ser d´una especialitat concordant amb els estudis que es vol accedir.
d) No estar en possesió de cap altra titulació que permiti l´accés a la universitat.
e) Haver pagat la matrícula corresponent.

Programa

El pla d´estudis s´estructura en atenció a les àrees en què s´organitza la prova d´accés posterior i, per tant, diferencia unes assignatures comunes a tots els estudis i unes altres específiques, segons l´opció triada, en funció dels estudis que es desitgin cursar.

El curs d´accés ofereix als estudiants una assignatura addicional, Tècniques d´estudi. L´objectiu d´aquesta assignatura és proporcionar a l´estudiant les eines necessàries per facilitar l´aprenentatge tant de les assignatures pròpies del curs d´accés com de la carrera, assajant tècniques que els ajudaran a estudiar.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...