• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

• Preparació des de casa teva i amb l’ajut de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d’autoavaluacions que permeten seguir l’evolució de l’alumne.

• Actualització arran de qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l’alumne en el temari els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

• Informació a l’alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

• Tenir complerts 18 anys en el moment de l’examen.

• No estar cursant l’E.S.O.

• No estar matriculat a l’Escola d’Adults.

• No tenir 2n de BUP, FP 1, ni cap estudi equivalent

S’assenyala el nombre d’unitats didàctiques:


Àmbit de la Comunicació: Nivell 1: 4

Nivell 2: 3

Nivell 3: 3

Àmbit de les Ciències Socials i la Participació:

Nivell 1: 2

Nivell 2: 2

Nivell 3: 1

Àmbit de les Matemàtiques, les Ciències i la Tecnologia:

Nivell 1: 4

Nivell 2: 2

Nivell 3: 4

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

 • Curso
 • Precio
 • Inicio
 • Lugar
Ver otros cursos de...