Orbita Gironina

Recepcionista, conserge, bidell, subaltern

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

Presentación

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Opció a assistir a classes presencials.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvs que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics.

• Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

• Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Requisitos

Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de la jubilació forçosa.
No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
Tenir el certificat d´estudis primaris. (en algun cas exigeixen el G.E., FP1
Nivel B de catalá

Programa

Matèries Generals:

Constitució Espanyola. Estatut d´Autonomia de Catalunya. Administració Pública.

L´Administrat. La Funció Pública.

L’administració local.


Matèries Específiques:

Document, arxiu i registre.

Serveis postals.

Màquines auxiliars d´oficina.

Seguretat d´edificis. Evacuacions. Instal•lacions.

Manteniment d´edificis i institucions.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

Ver otros cursos de...