Auxiliar d´infermeria de Centres d´atenció Primaria

Imparte:

Orbita Gironina
 • Imparte:
 • Modalidad:
  Presencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España

• Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

• Textos revisats i actualitzats.

• Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

• Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

• Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

• Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics. Realització de simulacres de proves.

• Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

Ser espanyol o be pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en els que sigui d’aplicació la lliure circulació de treballadors segons la llei.
Haver complert els 18 anys i, normalment, no haver superat l’edat de la jubilació forçosa.
No patir malaltia o defecte físic que impedeixi l’execució de les seves funcions.
No estar inhabilitat penalment per l’exercici de les funcions públiques.
Tècnic Auxiliar de Clínica (FP 1, branca sanitària) o FP

o El servei català de la salut.

o Estatut del personal estatutari de l’ICS.

o El Pla de Salut de Catalunya.

o Residus sanitaris.

o El programa de la sida.

o El programa “Vida als anys”.

o El treball en equip en l’atenció primària.

o Sistemes de registre en l’atenció primària.

o Avaluació i garantia de qualitat en atenció primària.

o Odontologia preventiva.

o Dentició temporal i permanent.

o Càries dental. Índex CAO.

o Instrumental odontològic i instrumentació.

o Higiene. Desinfecció i esterilització.

o Mecanismes preventius del fluor.

o Higiene laboral.

¡Infórmate ahora sin compromiso!

Publicidad

Cursos Relacionados

 • Curso
 • Precio
 • Inicio
 • Lugar
Ver otros cursos de...