• Imparte:
 • Modalidad:
  Semipresencial en Girona
 • Precio:
  Consultar rellenando el formulario
 • Comienzo:
  Consultar rellenando el formulario
 • Lugar:
  C/ Bernat Boades, 9
  Girona 17005
  España
 • Otras Convocatorias:

  Presentación

  • Preparació des de casa teva i amb l´ajuda de personal especialitzat en la matèria.

  • Textos revisats i actualitzats.

  • Assistència personal al centre, o bé seguiment per correu, fax o telèfon, durant tot el període de formació, resolent tots els dubtes que puguin sorgir.

  • Cada unitat didàctica disposa d´autoavaluacions que permeten seguir l´evolució de l´alumne.

  • Actualització davant qualsevol canvi que hi pugui haver durant el període de formació.

  • Atenció personalitzada, mitjançant un preparador personal, que farà un seguiment continuat del progrés de l´alumne en el temari i els tests psicotècnics.

  • Realització de simulacres de proves i preparació de casos pràctics.

  • Preparació de l’entrevista personal a través de simulacres i també preparació de test de personalitat.

  • Informació a l´alumne de les convocatòries. Orientació en la tramitació de sol•licituds.

  Requisitos

  Ser espanyol o bé pertànyer a un estat membre de la Unió Europea o a aquells estats en què s´apliqui la lliure circulació de treballadors segons la llei.
  Haver complert els 16 anys i, normalment, no haver superat l´edat de 55 anys.
  No patir cap malaltia o defecte físic que impedeixi l´execució de les seves funcions.
  No estar inhabilitat penalment per a l´exercici de les funcions públiques.
  Estar en possessió del títol de ESO, Graduat Escolar, FP 1 o equivalent, i, a Catalunya, nivel II C de cat.

  Programa

  • La Constitució Espanyola. Estatut d´Autonomia de Catalunya.

  • Sistema espanyol de Biblioteques.

  • Biblioteques Nacionals, Públiques, Universitàries i Especialitzades.

  • Els Centres de Documentació.

  • Serveis als usuaris.

  • Gestió, selecció i adquisició, registre, ordenació, conservació i avaluació de la col•lecció.

  • Construcció, instal•lacions i equipament d´una biblioteca.

  • El document. Anàlisi documental. Catalogació.

  • Catàlegs. Sistemes de classificació. El sistema CDU.

  • Automatització de Biblioteques.

  • Cooperació bibliotecària. Sistemes i xarxes.

  • La Bibliografia. L´arxivística.

  • El llibre. Història del llibre i les biblioteques des de la invenció de la impremta fins als nostres dies. Futur del llibre.

  ¡Infórmate ahora sin compromiso!

  Publicidad

  Cursos Relacionados

  Ver otros cursos de...